Disclaimer

Posted December 10th, 2010 by admin
Comments Off on Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.kopen-zonder-makelaar.nl en alle onderliggende pagina’s. Door de website te openen stemt u in met deze disclaimer.De getoonde informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of incorrect is weergegeven. De beheerders van de website zijn hiervoor niet aansprakelijk.

De beheerders van de website zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit welk verband dan ook met deze website.

De beheerders van de website mogen op elk moment de inhoud van de website aanpassen of laten verwijderen. Het staat de beheerders ook vrij om op elk moment de website te verwijderen.

De beheerders van de website mogen te allen tijde de toegang tot de website ontzeggen voor een bepaalde persoon of groep personen.

Oneigelijk gebruik van de website in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

kopen-zonder-makelaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Controleert u daarom regelmatig de disclaimer van kopen-zonder-makelaar.nl.